Hoe werkt de CREF-Methode®?

De afkorting CREF staat voor, Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er gewerkt met het CREF-Model. Dit model bestaat uit een cirkel van de 7 levensbehoeftes (de vernieuwde piramide van Maslow zie afb.), ontwikkelt door Baukje van Leeuwen. Schrijfster van het boek Levensbelang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation).

Wanneer CREF-Methode®? 
De CREF-Methode kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen. Situaties in het bijzonder:

•          Geen Bodem Syndroom (hier vallen alle labels = ADHD, Autisme, PDDNOS etc. ook onder),

•          PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen,

•          Ernstige verstoorde vertrouwenskwesties binnen gezin

De CREF-Methode

- achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
- herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
- geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
- is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties

 

Wat is het Geen Bodem Syndroom?
GBS is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen aangetast is. Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang opgang. Dit kan het Geen Bodem Syndroom veroorzaken. Recent is ontdekt dat de volgende situaties indrukwekkend kunnen zijn:

• moeder of vader heeft last van een Post Traumatisch Stress Syndroom;
• de moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap;
• na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder gelegd worden;
• vroeggeboortes (couveusekindjes);
• keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af);
• medisch ingrijpen bij de bevalling;
• een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie);
• het kind is ongewenst;
• het kind is geadopteerd;
• de zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door IVF);
• een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of b

 

In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.

Het Geen Bodem Syndroom herkennen
Hoe het GBS herkend kan worden bij kinderen en volwassenen zal liggen aan welke overlevingsstrategie (onbewust) gekozen is.

Een aantal voorbeelden:
• een huilbaby (vechten) of juist erg stil, is naar binnen gekeerd (verstarren);
• zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (lijkt op ADHD);
• teruggetrokken gedrag (lijkt op autistisch spectrum);
• hoogsensitiviteit;
• goed kunnen observeren, taxeren en manipuleren van anderen;
• een onverzadigbare honger naar aandacht;
• soms superieur gedrag (narcistisch gedrag);
• onvermogen en/of angst om relaties aan te gaan (aantrekken-afstoten)

Behandeling Geen Bodem Syndroom• voortdurend controle willen houden op hun omgeving;

GBS kan succesvol behandeld worden met de CREF-Methode zonder medicatie. Deze behandeling is geschikt voor alle leeftijden. De symptomen van het Geen Bodem Syndroom hebben zeer veel overeenkomsten met ADHD en/of vormen van autistisch spectrum (PDDNOS, Asperger etc.). Helaas wordt er in de praktijk dagelijks verkeerd gediagnosticeerd. Dit komt door de onbekendheid over het GBS. Er wordt dus in veel gevallen verkeerd behandeld en overbodige medicatie toegediend.

Kosten voor een behandeling via de CREF zijn €40,00

Je kunt voor een pakket kiezen van 5 behandelingen en dan betaal je €180,00

 

gallery/cref-methode-cirkel (1)
Naam  
E-mail  
Bericht